sunnuntai 26. lokakuuta 2008

kiitoksen aika

Tämä sunnuntaiaamu alkoi normaalista poiketen; kellonsiirto vaikutti siihen että tuli herättyä tosi aikaisin vaikkei mitään kiirettä olisi ollut.

Menimme lasten kanssa saunaan aamupalan jälkeen mieheni ollessa vaalilautakunnan hommissa.Eipä aamun sadesää paljon houkutellut pihaleikkeihin tuulen heitellessä isompiakin tavaroita kumoon.

Sauna ja kiireetön oleskelu, leipominen ja leikit lasten kanssa tuntuivat aivan ihanalta ja päivällä on ollut mittaa kun sen aloittaa jo kuudelta. Pari pientä kiukun purkaustakin mukaan mahtui, ehkä se kuuluu eskarilaisen ikään. Ulkoilun vähäisyys vaikuttaa kyllä heti lapsien käytökseenkin. Tuli siis todettua taas kerran, että liikunnalla on paitsi fyysisesti tervehdyttävä vaikutus niin myös henkisesti? Se auttaa jaksamaan ja välttämään myös veljen tai siskon kanssa käydyt kärhämät helpommin?

Vaalikahvilaan leipomaamme kakkua viedessämme iltapäivällä näytti sille että ihmiset olivat liikkeellä. Toivottavasti ikävä sää ei näy äänestysprosentissa.

Haluan kiittää kaikkia teitä jotka olette olleet kannustamassa ja tukemassa täällä Jyvässeudulla ja kauempana, jakamassa esitteitä ja tsemppaamassa. Yhteisten asioiden hoito on yhteistyötä ja olen kiitollinen ja iloinen, että minulla on ollut perheen ja ystävien tuki. Jännä nähdä minkälaisin lautakunnin, johtokunnin ja valtuustoin lähdemme liikkeelle uudessa Jyväskylässä. Työtä riittää ja näkökulmia.

Kiitos.

tiistai 21. lokakuuta 2008

arvopohdintaa

Taas tänään pohdin arvojani ja minulle tärkeitä asioita. Jotka ovat syy olla mukana politiikassa ja Uuden Jyväskylän rakentamisessa perheille hyväksi paikaksi asua, elää ja toteuttaa itseään. Tähän muutamia mielessä pyöriviä asioita kirjasin parin vastakkainasettelun näkökulmasta. :)


Politiikkaa ja vaikuttamista yksin vai yhdessä?

"Politiikka ei ole yhden ihmisen tahdon ja näkemyksen läpivientiä, se on yhteistyötä jossa tarvitaan erilaisia näkökulmia, osaamista ja avarakatseisuutta. Tulevaisuuteen tähtääminen ja pitkäjänteinen työ tuo tuloksia, näkökulman tulisikin olla yhtä valtuustokautta kauempana. Hyviä käytänteitä ja historiaamme ei silti ole syytä unohtaa"

Yksityinen vai julkinen vai jotain siltä väliltä?

"Välineet tavoitteiden toteuttamisen sijaan eivät saa olla itseisarvoja.Onko palvelu tuotettu yksityisen toimijan tai kunnallisen palveluntarjoajan toimesta sopii hyvin esimerkiksi. Tärkeää on itse palvelu, sen tavoitettavuus ja laatu, sekä tietenkin kuntalaisen mahdollisuus valita. Se onko palvelu toteutettu yksityisen toimijan kanssa yhteistyössä tai omin voimin ei maksa kuntalaiselle enempää, esimerkkinä vaikkapa paljon puhutut terveyspalvelut. Tavoitteena hyvä, laadukas ja kustannustehokas palvelu. Eikä tässä kai sovi unohtaa työvoiman osaamista ja eläköitymistä ja niistä tulevia haasteita"

Pieni koululainen vai iso opiskelija?
Kouluverkkoselvityksen ja investointisuunnitelman yhteydessä on käyty keskustelua lukioverkosta. Onneksi kuitenkin on muistettu myös ne meidän perheittemme pienimmät oppijat joiden turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, sopivan kokoinen luokka, osaava opettaja ja tarvittaessa kouluavustaja, tutut koulukaverit ja mahdollisimman lyhyt koulumatka ovat tärkeitä.
Ja isommille toki vapaus valita ja erikoistua, tehdä omannäköinen opinpolku, asettaa tavoitteet omista lähtökohdista käsin hyädyntäen yhteistyötä yli rajojen niin tilojen, laitteiden, osaajien kuin kurssitarjonnan tai oppimissisällön suhteen. Tarpeet ovat erilaiset pienillä peruskoululaisilla kuin toisen asteen oppijoilla ja koulutuksen laadukkaalla toteutuksella.
Mutta välittäminen, ohjaus ja huolenpito korostuvat kaiken ikäisillä. Ja siitä tulee huolehtia riittävästi.

Koti vai työ? Oikeassa vai väärässä? Kulttuuri vai liikunta? Nainen vai mies? Oman alueen etu vai tasavertainen palvelu? Nuori vai vanha? Konserttisali vai konserttitalo? Puolityhjä vai puolitäysi? Yksi vaihtoehto kaikille vai valinnanvapaus?
Onneksi kaikki ei ole ihan mustavalkoista.

sunnuntai 19. lokakuuta 2008

Kunnan kyky selviytyä - entä valtuutetun?

"Saatte uskoa jos pääsen valtuustoon teen teidän kaikkien muiden valtuutettujen olon mahdollisimman epämukavaksi..." ja kirosana päälle. Näin tavoitteellisesti ja yhteistyökykyisesti huudettiin SKP:n vaalikojulta eilen lauantaina Kävelykadulla.

Tuleva kausi ei tule olemaan helppo kuten kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne totesi kaikille valtuustoon pyrkivillekin lähetetyssä Kuntalehden uusimmassa numerossa:
" Keskeistä on m millainen kyky kunnilla on selviytyä elinkeinorakenteen ja väestörakenteen muutoksista, mikä on kuntatalouden kantokyky, kuinka pystytyään vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeeseen ja miten varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus"

Näiden haasteellisten teemojen ja paikallisten ratkaistavien kysymysten kuten kouluverkkoinvestoinnit, päivähoito, konserttisali, terveydenhoito, nuorten osallistuminen, harrastusmahdollisuudet, yrittäminen, työn ja perheen yhteensovittaminen, kaavoitus ym. tarvitaan kauaskantoista katsontaa, näkemystä ja priorisointia. Sekä yhteistyötä oman ryhmän sisällä ja yli puoluerajojen. Tavoitteena Jyväskylän kehittäminen perheille hyväksi asuinpaikaksi.

tiistai 14. lokakuuta 2008

Nuorilla on väliä

Kulttuuri-ja nuorisolautakunnan kokouksessa tänään keskustelu keskittyi nuoriin ja nuorten vaikuttamiseen, nuorten huomioimiseen ja olojen kehittämiseen.
Hyvä niin. Näitä asioita vien eteenpäin. Aivastelujen lomassa kirjasin huomioita ja tärkeitä näkökulmia ylös.

Yhdessä tuumin lisäsimme päätösteksiin vaatimuksen nuorisotyöntekijöiden lisäämisestä, tilojen parantamisesta ja olemassaolevien tilojen aukiolojen lisäämisestä. Tämä teema on ollut koko lautakuntamme työskentelyn ajan esillä ja olemme tutustuneet nuorisotiloihin ja oloihin myös nuorten tiloissa kiertäen. Toki tilat ovat tulleet aeimminkin tutuiksi minulle jo opiskeluaikaisten projektien ja eduskuntavaalien vaikuttamis- ja nuorten ääniprojektin ym. kautta. Ja tulee taas ajankohtaiseksi omien lasten kasvaessa.

Onneksi kaikki nuoriin panostaminen ei tapahdu vain nuorisotoimen kautta, vaikkakin sen panosta meidän tulee huomioida enemmän uudessa Jyväskylässä. Monet eri sektorien ja hallintokuntien ratkaisut vaikuttavat myös nuorten oloihin.

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, yhä tärkeämpää. Koti, koulu, nuorisotyö, sosiaalityö, harrastuskerhot, kolmannen sektorin toimijat, seurakunta, oppilashuolto, liikuntamahdollisuudet... Hieno uutinen oli erityisnuorisotyöhön satsaaminen projektirahoin yhteensä kuuden työntekijän verran. Tätä kautta toivottavasti saamme pysyvän ja toimivan mallin nuorisotyömme ja nuorten olojen huomioimiseksi yhä paremmin. Ja nuorisovaltuusto ja sitä kautta ajankohtaisiin asioihin vaikuttaminen etenee.

maanantai 13. lokakuuta 2008

Perspektiiviä, tunnelmia ja toivoa - kulttuuria, oppilashuoltoa, välittämistä

Tänään illalla vaalikahvia, karkkeja ja esitteitä jakaessa ja keskustellessa monien jyväskyläläisten kanssa, nousi päällimmäiseksi tunne yhteisistä tärkeistä teemoista.

Tänään, niinkuin viime lauantaina ja sitä edellisenä Kävelykadulla ja talkookahvilassa, liittyivät teemat perheiden osallistumiseen, kulttuuripalveluihin kuten kirjastoauto ja uusi pienkirjasto muun muassa, taito-ja taideaineisiin koulussa, oppilashuoltoon, ohjaukseen ja kouluterveydenhoitoon, liikunnan tärkeyteen meillä aikuisilla ja lapsilla sekä tietenkin Uuden Jyväskylän palvelukulttuuriin ja yhteisen päämäärän löytämiseen. Yhteistyössä. Tänään puhuimme vain vähän nuorista, mutta sitä teemaa ei sovi unohtaa. Erityisen tärkeää on harrastusmahdollisuudet ja osallistuminen.

Vaikka luodaan uutta, ei ole syytä unohtaa hyviä käytänteitä ja historiaamme. Ne luovat perspektiiviä ja suunnan tulevaisuuteen. Kyse on tahtotilasta ja halusta uudistua, nähdä asioita meidän lastemme tulevaisuutta silmälläpitäen. Yhtä ajatusta tai näkökulmaa laajemmalle.
Ennaltaehkäisten, hyvinvointia lisäten yli sektorirajojen.

Kiitos hienoista keskusteluista ja näkökulmista sekä kannustuksesta.
Jatketaan yhteistyötä. Sillä sitä tarvitaan kun edessä on varmasti tiukkojakin ratkaistavia asioita heti ensimmäisessä valtuustossa, lautakuntatyöskentelystä puhumattakaan. Huomenna muuten kokoonnumme kulttuuri-ja nuorisolautakunnalla kauden toiseksi viimeiseen kokoukseen, jonka puheenjohtajana minulla on ilo toimia.

Opettavainen jakso, paljon viisaampi olen seuraavalla kerralla, jos minulle se mahdollisuus vaalien jälkeen suodaan.

torstai 9. lokakuuta 2008

Kulttuuri on yhteiskunnan otsonikerros

"Taito on tietoa, liikkuminen on ajattelua"
kiteytti teatterikorkeakoulun rehtori Paula Tuovinen tänään alustuksensa Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin avajaisissa aiheesta "Taito ja taide kouluissa - tiedon ja yhteisöllisyyden kivijalka".

Tänään Paviljongissa n. 160 venäläistä ja 180 suomalaista keskusteli kulttuurista, nuorista ja koulutuksesta ja tämän ja huomisen päivän aikana käydään yhteensä 135 neuvottelua yhteishankkeista.

Tilaisuuden alussa kulttuuriministerimme toi Tasavallan presidentin terveiset ja kertoi ajankohtaiset kulttuuripoliittiset näkymät mm. kulttuuriviennin tukeen ja EU:n vuoden 2009 Luovuuden ja innovaatioiden teemaan liittyen. Hallituksen lisäsatsaus kulttuuriin ja taiteisiin on ensi vuodelle 43 miljoonaa. Toivottavasti osaamme käyttää korotetut valtionosuudet (mm. teatteri ja sinfonia) oikeasti siihen mihin ne on tarkoitettu. Onneksi kulttuuriministerimme tulee seuraamaan vos-osuuksien nousua ja niiden käyttöä. Olisiko se riittävä porkkana?

Venäjän kulttuuriministeri puolestaan toi Venäjän presidentin terveiset ja kertoi vuolain sanoin, jotka simultaanitulkki käsittämättömän ammattitaitoisesti meille käänsi, yhteistyöstä ja Suomen esimerkistä heille.
Hänen mukaansa kulttuurin infrastruktuuri Suomessa, kuten Jyväskylässä, hämmästyttää Venäjällä ja siellä tehdään paljon asioiden rakentamiseksi samaan malliin esim. teattereiden ja museoiden osalta. Puheensa hän päätti isäntien, eli meidän jyväskyläläisten, kulttuuriosaamisen kehumiseen orkesterimme Sibeliuksen tulkinnasta. Hyvä Jyväskylä Sinfonia!

Useassa puheenvuorossa, kuten Venäjän Gnesinin musiikkiakatemian rehtorin puheessa, korostettiin lasten ja nuorten osallisuutta ja mahdollisuutta taiteen ja kulttuurin harrastamiseen ja sitä kautta myös ammattiin. "Kulttuuri on yhteiskunnan otsonikerros. Tavoitteena on että hengittäisimme paremmin"

Toivottavasti olemme viisaita ja satsaamme Jyväskylässä edelleenkin ja yhä enemmän kulttuurin, taiteisiin ja nuorisoon, sillä kuten Venäjän duuman kulttuurikomitean varapuheenjohtaja totesi puheensa alussa: "Suomen nuorisokaupunki Jyväskylä", on meillä mahdollisuus ja velvollisuus pitää yllä maineestamme tekojen kautta. Kulttuurikaupunki. Nuorisokaupunki. Hieno kulttuurin infrastruktuuri.

Satsaamalla nuoriin, kulttuuriin ja taiteisiin ennaltaehkäisten ja sosiaalisia verkostoja tukien, oppimisvalmiuksia kehittäen ja hyvinvointia tuoden.

keskiviikko 8. lokakuuta 2008

maahanmuuttoa asteikolla yhdestä kymppiin

"Koronan peluu onnistuu ihan hyvin vaikka kiinalaisen kanssa" sanoi kuopuksemme 4-vee viikko takaperin aamiaispöydässä. Ja muisteli vuosi sitten tapaamista uuden sukulaispoikamme kanssa ja leikkejä ilman yhteistä kieltä. Leikin ja laulun kieli on usein helposti ymmärrettävää, vaikka toinen tulisi Kiinasta ja toinen Jyväskylästä.

Palasin juuri maahanmuuttaja-aiheisesta paneelikeskustelusta Jyväskylän kaupunginkirjastosta. Keskustelu oli vilkasta ja antoisaa.

Tässä muutamia paneelissa esiintuomiani asioita ja näkökulmia liittyen pakolaisten vastaanottoon, kotouttamiseen ja aikuisten koulutukseen ja työllisyyteen. Pötköön kirjoitettuna ja osin irroitettuna laajemmasta kokonaisuudesta, nämä kuitenkin sivun reunaan raapustin paneelin aikana ja niistä puhuin.

Kotouttaminen on yksilöllinen prosessi, ei kertaluontoinen tapahtuma. Edistetään erityisesti nuorten ja naisten kotouttamista.
Työ, koulutus ja kielitaito ovat kotouttamisen tärkeitä painopisteitä.
Oppisopimuskoulutus. Hallituksen linjaus ammatillisen koulutuksen aloituspaikkamäärän nostamiseksi.
Pakolaisten vastaanotto on vapaaehtoista kunnille, Jyväskylän pakolaismäärää vuodessa voi tarkastella uudelleen Uudessa Jyväskylässä. Sen on oltava suunnitelmallista ja mitoitettua tähtäimenä kotouttaminen ja työllisyys. Niiden asioiden tulee olla kunnossa.

Yhteistyötä yli sektorirajojen sekä maahanmuuttajien että kantaväestön kesken tulee mahdollistaa, tiedottamista ja neuvontapalveluja helpottaa sekä hyödyntää maahanmuuttajien osaamista kotouttamisessa. Hyviä esimerkkejä maahanmuuttajien rekrytoinnista voisi tuoda esiin jotta työnantajat ja työpaikat saavat tietoa ja ennakkoluuloja poistetaan. Myös kielitaidon vaatimuksia on syytä tarkastella työn lähtökohdista, tarvitaanko esim. kaksikielisyyttä tietyissä töissä?

Kulttuurin ja liikunnan sekä harrastustoiminnan merkitys. Monikulttuurisuuskeskukseen liittyy tila, mutta ennenkaikkea se on toimintaa ja arvoja, se voi olla työnhakuklubi, toteuttaa yhden luukun periaatetta yhdessä kolmannen sektorin, yritysten, kunnan ja järjestöjen kanssa sekä auttaa tiedottamisessa. Monikulttuurisuus on rikkaus ja luovuuden lähde, kansainvälisyys lisääntyy ja työelämässä siitä voi olla hyötyä.

Puhuimme oikeastaan aika vähän perheista, lapsista ja nuorista tai koulutuksesta ja kulttuuripalveluista ja yleensä harrastamisesta esimerkiksi liikunnasta ja niiden kautta yhteiskuntaan integroitumisesta. Ne ovat minulla lähellä sydäntä ja lautakuntatyöskentelystä myös tuttuja.

Viimeistä kysymystä odotin jännittyneenä ja se kuului yleisöstä: Asteikolla 1-10 kerro kuinka mausteista ruokaa teillä syödään kotona?


vastaus on 8

sunnuntai 5. lokakuuta 2008

Betten ja Boon avioliiton kautta välittämiseen

Eilinen ensi-ilta teatterissa Betten ja Boon avioliittoa seuratessa sai ajatukset liikkeelle. Vaikka esityksessä oli paljon sulateltavaa; päällekkäistä kudosta, erilaisia tehokeinoja, rajujakin tekstin pätkiä, hieno valosuunnittelu ja toteutus, roolisuorituksista puhumattakaan, naurua, ihmetystä, liikutusta, oli kotimatkalla ajatus lähinnä lähimmäisen ja perheen jäsenen välittämisessä sekä toisen ihmisen arvostamisessa. Ja siitä jatkui juttumme vielä kotona mieheni kanssa. Arvopohdintaa johon teatteriesitys antoi potkua.

Välittämisestä oli tämänkin päivän lehdissä. Hesarissa opetusministeri Sarkomaa väläytti lakia oppilashuollosta. Myös tietosuojaa koskeva lainsäädännön muutos tulee keväällä eduskunnan päätettäväksi. Hyvä. Näistä asioista keskusteltiin paljon viikonloppuna Terveystalkoissammekin Kävelykadulla.

Mikään laki tai maailman raha ei silti voi korvata tai pakottaa meitä välittämään toisistamme. Niiden avulla voidaan ohjailla toimenpiteitä ja resursointia tiettyyn suuntaan ja panostusta tarvitaankin oppilashuollon parantamiseen ja opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen sekä valmiuksiin kohdata yhä moninaisempia haasteita.

Ajatuksen siirtämistä yhä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan.

perjantai 3. lokakuuta 2008

Talkoita ja hyvinvointiaiheista keskustelua

Eilisestä opetusministeri Sarkomaan vierailusta ja talkoista Jyväskylässä jäi hyvä olo.Yhdessä saimme aikaan talkoot, joissa mm. kerätään lapsille urheiluvälineitä yhteistyössä MLL:n kanssa. Lasten liikuntaharrastuksen ja liikkumisen tukeminen on tärkeä asia ja se tukee niin fyysistä kuin sosiaalista kehitystä.

Eilen Kävelykadulla käydyt keskustelut olivat hyviä ja aiheet tärkeitä meille jyväskyläläisille. Kiitos niistä, vinkeistä ja kannustuksesta myös. Mielestäni paras anti poliitiikassa ovat juuri keskustelut ja tutustuminen uusiin ihmisiin eri teemojen äärellä.

Tästä on hyvä jatkaa yhteisten asioiden äärellä. Sillä työtä on vielä paljon Uudessa Jyväskylässä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

keskiviikko 1. lokakuuta 2008

Analytics