lauantai 1. marraskuuta 2008

valtionosuudet hyvinvointiin, miten käy kirjastoauton tai teatterin henkilötyövuosien?

Talousarvion käsittely on uuden valtuuston keskeinen haaste.
Haluan onnitella uuden valtuuston jäseniä ja varajäseniä ja toivottaa tsemppiä ja yhteistyötä haasteellisissa tehtävissä. Miten viedä olennaisia asioita eteenpäin nyt, mitkä ovat tulevan kauden talousarvioasioita, mitä ei voi jättää toteuttamatta menettämättä valtionosuuksia.... paljon näkökulmia mietittäväksi ja arvotettavaksi. Kuinka kulut toisaalta pidetään kurissa, miten satsataan ennaltaehkäisevään työhön esimerkiksi kulttuuripalvelujen avulla.

Itse kannan huolta miten talousarviossa varsin pienten hallinnonalojen, kulttuurin ja nuorisotyön asiat etenevät jo aloitettujen suunnitelmien osalta.

Siispä uusi kirjastoauto, johon valtiolta on saatu jo päätös valtiontuesta jos se käytetään viimeistään vuonna 2009, toivottavasti nostetaan investointilistalle. Tämä palvelee erityisesti perheen pienimpiä, koululaisia ja vanhuksia.
Nykyinen kirjastoautomme kun jää ansaitulle eläkkeelle ihan pian.
Pienkirjastot tai maakuntakirjastomme monine tehtävineen, niin hyviä kun ne ovat, eivät tavoita ihan kaikkia käyttäjiä ja ovat suhteessa kalliimpia ylläpidettäviä. Väistökouluilla ja syrjäisimmillä asuinalueella kirjastoauton merkitys on suuri.

Keskustelua kirjastoverkosta käytiin paljon kulttuuri-ja nuorisolautakuntamme 4-vuotisen toiminnan aikana ja hyviä tuloksia saatiin kuumankin keskustelun tuloksena: Kuokkalaan uusi pienkirjasto yhteistoimintapisteineen ja Kypärämäen kirjasto pienkirjastoksi, uusi kirjastoauto kuuluu tähän kokonaisuuteen myös. Asioita tulee siis tarkastella pidemmällä perspektiivillä ja koko alueemme näkökulmasta, ei voin tietyn asuinalueen. Mikä tosin oli lähellä halvaannuttaa koko kirjastoverkkokeskustelun lautakunnassa. Siis kaikkien kuntalaisten näkökulma kirkkaana mieleen.

Tärkeää on kohdentaa valtionosuuskorotukset kulttuuriin, kuten ne on tarkoitettu. Muutoin valtionosuusleikkuri kohdentuu kyllä näille toiminnoille vähentäen henkilötyövuosia. Tämä ei olisi meille ensimmäinen kerta. Toivottavasti uudet valtuutetut tekevät tässä asiassa viisaita, kauaskantoisia päätöksiä. Tukea näihin saa esimerkiksi opetusministeriön www-sivuilta, ministeri Wallinin kunnille lähettämästä paimenkirjeestä sekä vertailulaskelmista.
Oheinen "Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet kasvavat" lainaus on opm:n verkkosivuilta 27.10.2008 päiväyksellä

"Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on vahvistanut teattereiden, orkestereiden sekä museoiden valtionosuudet ja harkinnanvaraiset avustukset ensi vuodelle.

Teattereille osoitetaan varsinaiseen teatteritoimintaan yhteensä noin 46 miljoonaa euroa. Kasvua on noin 7,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ministeri myönsi teattereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin 3 241 000 euroa. Orkestereille osoitetaan varsinaiseen orkesteritoimintaan yhteensä noin 17,9 miljoonaa euroa. Kasvua on noin 2,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ministeri myönsi orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin 543 000 euroa. Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2009 on yhteensä noin 30,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2008 verrattuna on noin 5,6 miljoonaa euroa.

Korotukset johtuvat teattereiden, museoiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta.

– Ministeriö on ottanut huomioon vuoden 2009 henkilötyövuosipäätöstä tehdessään valtionosuusuudistusta seuranneen työryhmän väliraportin ehdotuksen liittyen henkilötyövuosien uudelleen kohdentamiseen niissä kaupungeissa ja kunnissa, joissa valtionosuuksia on käsitelty yleiskatteellisina ja korotuksia ei ole kohdennettu kulttuurilaitoksille, sanoo kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin. Myös valtiovarainvaliokunta totesi vuoden 2008 talousarviota käsitellessään, että valtionosuuksien korotukset on tarkoitettu vahvistamaan teattereiden, orkestereiden ja museoiden toimintaa ja piti välttämättömänä, että korotuksia ei käsitellä yleiskatteellisina kuntien taloudessa.
"

Pidetään näkökulma kulttuurin hyvinvointia ja terveyttä lisäävissä vaikutuksissa kaiken ikäisille kuntalaisille. Silloin päätökset ovat helpompia tehtäväksi eikä vastakkainasettelua tarvita eri hallinonalojen välillä.