sunnuntai 28. lokakuuta 2012

Kiitos


Kiitos

äänestäjille, tukiryhmälle ja perheelleni tuesta ja kannustuksesta!

Kiitos myös muille ehdokkaille hyvästä yhteistyöstä.

Onnea ja voimia kaikille nyt valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille. Voimia myös nykyisen kauden lautakuntien, kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenille loppukauteen.

Pauliina

lauantai 20. lokakuuta 2012

Mitä mieltä Sinä olet?

" Eikös työntekemisen ja yrittämisen pitäisi olla kannattavaa?"

”Onko sinulle tärkeää, että jokainen voi vaikuttaa itse läheisen ja omaan hyvinvointiin ja palvelumme tukevat tätä?”

”Uskotko, että nuorten koulutus ja työllistyminen on tärkeimpiä keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi?”

"Eikö terveydenhoito;  nopea hoitoonpääsy ja laatu, olekin tärkeimpiä kysymyksiämme ja säästä myös erikoissairaanhoidon kuluissa?"

”Tekevätkö liikunta-, kulttuuri ja kansalaisjärjestöjemme sinunkin mielestäsi arvokasta työtä nuortemme hyväksi?”

”Eikö koulujen ryhmäkoolla voidakin vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja ehkäistä osaltaan syrjäytymistä? ”

”Voisiko painotuksemme olla perheiden hyvinvoinnissa; kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksissa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa? ”

”Voiko kulttuuriharrastuksilla ja liikunnalla vaikuttaa työhyvinvointiin ja jaksamiseen?”

”Miksemme tekisi enemmän yhdessä koulujen, liikunnan, kulttuurin, sosiaali- ja terveyspalveluiden, järjestöjen ja yritysten kanssa palveluiden ja asuinalueiden kehittämiseksi?”

”Eikö aikuisten vastuunotolla, lasten onnistumisen kokemuksilla sekä kodin ja koulun yhteistyöllä auteta lasten itsetunnon myönteistä kehitystä?”

”Eihän harrastusmaksujen tulisi eriarvoistaa perheitä ja lasten osallistumismahdollisuuksia?”

”Miksemme toteuttaisi palveluitamme enemmän myös verkkoon ja yhden luukun periaatteelle toimintatapoja uudistaessamme ja tehokkuutta hakiessamme?”

”Voiko kulttuurin kuluttamisella ja liikkumisella olla merkitystä ikääntyvien toimintakykyyn, asumiseen ja palvelutarpeisiin?"

”Saisimmeko säästöjä ennakoivilla nuorten ja ikääntyvien palveluilla sosiaali- ja terveyspuolen yhä kasvaviin pahoinvointia korjaaviin menoihin?”

"Voisiko näillä kysymyksillä hakea ratkaisuja yhtä valtuustokautta pidemmälle, taloutta tasapainottaen, säästöjä saaden?"
 

Mitä mieltä Sinä olet? 

välittäen,
yhteistyössä ratkaisuja hakien
119 Pauliina Holm, äiti, koulutuspäällikkö, kulttuuri,-liikunta ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja

perjantai 12. lokakuuta 2012

Hyvää hoivaa ja välittämistä

Vanhenevan väestömme hoitamiseksi tarvitaan koko maassa lähes viidennes lisää työvoimaa nykyiseen verrattuna. Tärkeimpiä kuntapalveluita on tulevaisuudessakin terveyspalvelumme. Keskeinen kysymys on miten voisimme kääntää painopistettä ennaltaehkäiseviin toimiin ja perusterveydenhuoltoon vähentäen erikoissairaanhoidon painetta ja kuluja. Miten varmistaa laadukkaat terveypalvelut ja nopean hoitoonohjauksen? Tiedämme myös, että moni nuori lopettaa koulut kesken, ei saa haluamaansa opiskelupaikkaa tai hakeudu lainkaan koulutukseen. Heitä on yli 100 000.

Edellisten lukujen valossa on huojentavaa lukea nuorten unelmista ja suhtautumisesta tulevaisuuteen ja työn tekemiseen esimerkiksi ”Hoivatyöhön on tilaa ja halua” -jutusta (HS 29.9.2012). Plan Suomen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksesta nostettiin nuorten tulevaisuuden ammatteja.  Terveydenhuolto - ja sosiaalipalveluiden kasvutarve vuoteen 2025 on 18,5 %. Nuoret uskovat saavuttavansa unelmat kovalla työllä ja koulutuksella.
 

Hoiva-alan osaajien kovasta tarpeesta tulee sellainen olo, että minua tarvitaan kertoo 17-vuotias Sara-Annika.  Hoivatyöstä unelmoivat rikkovat perinteisiä käsityksiä siitä, mikä on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Omalla ahkeruudella ja kouluttautumisella työllistytään, vastataan ikääntyvien hoivatarpeeseen ja estetään myös vanhusten syrjäytymistä.

Tarvitaan joku joka sanoo, että olet hyvä ja kelpaat sanoo Milla-Kristiina Lahtinen Ilman lastensuojelua en olisi tässä –jutussa (HS 28.9.2012). Hän myös kehottaa nuoria vaikuttamaan omaan elämäänsä, ettei pitäisi mennä lastuna virran mukana.  Sijoitettujen lasten, sijaisvanhempien ja biologisten vanhempien Keinu-musikaali Jyväskylässä oli oiva esimerkki taiteen voimaannuttavasta vaikutuksesta niin tekijöilleen kuin liikutuksesta itkeneelle yleisölle. Jokainen tarvitsee välittämistä ja ilmaisukanavia
Professori Liisa Keltinkangas-Järvinen (KSML 28.9.2012) on huolissaan agrressiosta ja siitä, että laumassa pärjääminen on ajanut sosiaalisten taitojen ohi. Tutkimusten mukaan aggressiivinen käyttäytyminen lisääntyy ryhmässä, etenkin jos lapsi joutuu liian pienenä liian suureen sosiaaliseen ryhmään. Koulujen ryhmäkoolla on siten vaikutusta syrjäytymiseenkin

(kts. myös kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestön blogissa www.kokoomusjkl.fi 7.10. julkaistu kirjoitukseni "Välittäen, yrittäen, unelmoiden - peruuttamalla emme pääse eteenpäin)

keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Syy olla ehdokkaana?


Minulta on kysytty monesti miksi olen mukana kunnallisvaaleissa tai miksi alunperin lähdin aikanaan mukaan. Eikö ajankäyttö ja taloustilanne hirvitä? Eikö ole raskasta saada vaan jatkuvaa kritiikkiä? Enkö haluaisi mieluummin käyttää aikaa omaan harrastamiseen tai muuhun?
Syitä ehdokkuuteen kysyttiin myös mm. Ylen vaalikoneessa johon jokin aika sitten vastasin. Ja edellisiin kysymyksiin on vastaukseni KYLLÄ, MUTTA…
…Kulttuuri-, liikunta ja nuorisolautakunnan puheenjohtajana toimiessa olen viimeistään vakuuttunut siitä miten lasten ja nuorten osallistumismahdollisuudet sekä jokaisen omaan hyvinvointiin vaikuttamismahdollisuudet ovat tärkeitä.
Miten esim. liikuntapaikka, kirjaston toiminnot, harrastusmaksut, nuorisotila, teatteriesitys, etsivä nuorisotyö, järjestöjen toiminta tai uimahallin remontti vaikuttaa kuntalaistemme arkeen. Mikä merkitys on kulttuurilla ja liikunnalla sairaudesta toipumisessa, lapsen itsetunnon ja ilmaisun kehittymisessä tai työkyvyn ylläpitämisessä. Mikä ilo lapsen kasvoilta välittyy hänen esiintyessään ryhmän mukana. Ja mikä tunne siitä välittyy vaikkapa ikääntyvistä koostuvalle yleisölle. Mitä tuo kohtaaminen ja vuorovaikutus tuo kaikille. Miten liikunta yhdistää perheitä ja auttaa osaltaan jaksamaan.


Voisiko ennakoivilla ja hyvinvointia tukevilla palveluilla saavuttaa säästöä pahoinvointia korjaavien menojemme kasvussa? Tämä kysymys on yhä tärkeämpi tulevaisuudessa työllisyyden ja taloudenkin näkökulmista.


Koen, että asioihin voi vaikuttaa osallistumalla. Minulle on tärkeää, että jokainen kuntalainen voi vaikuttaa läheisen ja omaan hyvinvointiin, ottaa aikuisen vastuun ja saada vanhemmuuteen tukea. Ja meillä on valinnan mahdollisuuksia ja palveluverkkomme ja toteutustapamme tukevat tätä tavoitetta. Oli sitten kyse lastenhoidosta, vanhusten hyvästä ikääntymisestä ja tarpeellisista tukipalveluista tai harrastusmahdollisuuksista. Kyse on myös välittämisestä.

Tulevalla valtuustokaudella tarvitaan yhteistyötä ja ratkaisukeskeisyyttä enemmän yli toimialarajojen, myös yli puoluerajojen. Sitä tarvitaan yhä enemmän, jotta voimme uudistaa palvelurakenteita ja varmistaa laadukkaat palvelut taloustilanteen ja muuttuvan ikärakenteen haastaessa meitä. Yhteistyötä kuntalaisten, yrittäjien, järjestöjen, oppilaitosten ja eri palvelualueiden viranhaltijoiden kanssa asuinalueittemme hyväksi.

Haluaisin olla mukana yhteistyössä rakentamassa Jyväskylää eteenpäin hyvinvoinnin painotuksin. Olen oppinut ja saanut tutustua paremmin niin toimijoihimme, työntekijöihin, nuoriin, viranhaltijoihin, eri järjestöjen aktiiveihin ja tietenkin päättäjiin eri puolueista. Kiitos jo saamastani tuesta ja palautteesta, joka kannusti lähtemään ehdolle uudestaan.