maanantai 2. kesäkuuta 2014

Niukkenevat resurssit vs. laadukkaat toimintamallit?julkaistu Keskisuomalaisessa 9.3.2014 otsikolla "Tavoitteeksi laadukkaat toimintamallit"

Parhaillaan Jyväskylässä perataan ja karsitaan hallintoa ja palveluverkkoja, johtamisjärjestelmää uudistetaan. On selvää niin valtion kuin kuntien talouden näkökulmista, että rakenteellisia muutoksia tarvitaan. Se tarkoittaa tehokkuutta ja uudistettavia mittareita. Talouden tasapainottaminen vaatii palveluverkkojen muutoksia ja keskittymistä palvelujen ytimeen. Oulussa hahmotellaan hyvinvointikeskuksia ja -pisteitä, Jyväskylässä monipalvelupisteitä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lakiehdotus on parhaillaan lausunnolla kunnissa. Keskisuomalaisessakin aihetta on käsitelty eri kanteilta, mm. Jämsän sairaala on ollut esillä. Uusimmassa Kuntalehdessä käsiteltiin laajasti sosiaali- ja terveyspalveluita. Sen mukaan resursseja on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti, niin että ne tuottavat mahdollisimman suuren terveyshyödyn mahdollisimman monelle (27.2.14 s.17). Kuulostaa tavoiteltavalle. Tarkastelua tuleekin tehdä nykyistä enemmän koko palveluketjun näkökulmasta. Järjestämislain tulee estää ylimääräisten, kustannuksia aiheuttavien hallintotasojen syntymistä.

Ennaltaehkäisyssä lienee paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Potilaan motivointi mm. elämäntapamuutoksiin on ollut eri medioissa esillä. On nostettu esiin jokaisen kuntalaisen vastuu itsestä ja läheisistä. Keskustelua on avattu asukkaiden mahdollisuudesta huolehtia omasta asuinympäristöstään nykyistä enemmän. Hyvinvointikeskustelussa ei sovi unohtaa yhteistyötä palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tällä sektorilla on potentiaalia uusien yritysten ja työpaikkojen syntyyn. Jyväskylässä onkin onnistuneita kokemuksia monituottajamallista.

Toimintatapojaan uudistaneita palkittuja esimerkkejäkin Jyväskylästä löytyy. Jyväskylän ja Kajaanin päiväkodit päihittivät viiden muun EU-maan oppimisympäristöt (KSML 24.2). Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos palkitsivat Jyväskylän yhteistoiminta-alueen (Jyte) terveyskeskussairaalan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystys NOVA:n. Jyväskylän ammattiopisto voitti laatupalkinnon viime vuonna yrittäjyysteemalla. Taiteen perusopetuksen tasa-arvoista, lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevää järjestelmää ei ole muualla maailmassa kuin Suomessa (HS 24.2).