sunnuntai 23. marraskuuta 2014

Tutkintojen myynnillä tuloja ja työtä Keski-Suomeen


julkaistu Keskisuomalaisessa  24.11.2014

Suomi on kansainvälisesti kiinnostava ja tunnettu maa koulutuksellaan ja osaamisellaan. Viime aikoina on keskusteltu lukukausimaksuista opiskelijoille jotka tulevat EU/ETA-alueen ulkopuolelta tänne opiskelemaan. Ymmärrän maksuttomuuden puolestapuhujia. Jos rajaamme argumentoinnin ainoastaan Suomeen tuleviin opiskelijoihin, on se lyhytnäköistä. Haluan tuoda esille toisen näkökulman. 

Tutkintojen maksullisuus ei tulisi koskemaan korkeakoulujen välisiä vaihto-ohjelmia tulevaisuudessakaan. Valmistelussa olevasta mallista maalaillaan virheellisiä uhkakuvia että muutoksella olisi vaikutus EUn sisämarkkinoihin. Tästä ei ole kyse. Merkittävää on, että tutkintojen maksullisuus tulisi avaamaan yksilöille tarjottavat tutkintojen myyntimarkkinat organisaatiovetoisten tilauskoulutusten sijaan. Silloin Keski-Suomi ja Jyväskylä ei tulisi jäämään pääkaupunkiseudun varjoon. Täällä on monipuolista ja kielitarjonnaltaan kansainvälistä koulutusosaamista. Meillä on keihäänkärkenä EduCluster Finland, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omistama kansainväliseen koulutusliiketoimintaan keskittynyt yritys. Sen toiminnoilla on jo referenssiä mm. GCC-maissa, esimerkiksi Touko Aallon (19.11. KSML) mainitsemassa Abu Dhabissa.  

Uusi-Seelanti on hyvä esimerkki Suomen kokoisesta kansakunnasta joka tekee useiden miljardien liikevaihtoa ulkomaille suuntautuvalla koulutusviennillä. Muuttamalla tutkinnot maksullisiksi pääsisimme vapaaseen markkinaan hyvin suppean organisaatioasiakasjoukon sijaan. Tällöin jokaisella on laillinen mahdollisuus itse osallistua tutkinnon maksuun. Lisäliikevaihtoa tulee erityyppisistä stipendijärjestelmistä joissa Suomi voi olla mukana. Miksi ihmeessä emme haluaisi uusia tuloja ja työtä keskisuomalaisille ja suomalaisille? Olkaamme aidosti kansainvälisiä ja ajatelkaamme kaupan tekemistä myös Suomen rajojen ulkopuolelle.
                                                                                                                                                                                                   
Pauliina Holm               
eduskuntavaaliehdokas (kok)
Jyväskylä

Aikuinen nainen- pätevä päättäjä kiertueella

Kuvaan lyhyitä videoita eduskuntavaalikiertueelta maakuntamme eri tilaisuuksista ja tunnelmista.
23.11.2014 eduskuntavaalikiertue, matkalla Joutsaan

perjantai 14. marraskuuta 2014

terapiaosaamista ja ennaltaehkäisyä

Mielipidekirjoitus (Keskisuomalainen lähetetty 4.11. ja 10.11 ei julkaistu, julkaisen blogissani sillä tänään aihe taas esillä)


Musiikin ja kulttuuriharrastamisen hyvinvointivaikutukset tunnetaan jo laajasti. Lukuisin tutkimuksin on todettu musiikin ja tanssin vaikuttavan lapsen ja nuoren oppimisvalmiuksiin ja myönteisen minäkuvan kehitykseen. Kuorolaulua ja sen tervehdyttäviä vaikutuksia on tutkittu eri ikäisillä. Tutut laulut toimivat osana kuntoutusta tai vaikkapa dementian hoidossa. Myös kulttuurinkuluttaminen ja yleisönä osallistuminen teatteriin tai konserttiin tuo hyvinvointia ja terveydellisiä vaikutuksia kaikenikäisille.

Oli ilahduttavaa lukea Kauko Tuupaisen kannanotto musiikkiterapian puolesta (4.11 Musiikkiterapeuttien asema on syytä virallistaa). Toivottavasti tämä kirjoitus ennakoi laajempaakin tukea kulttuurin ja taiteen puolesta. Sillä taidelaitoksemme ja musiikkioppilaitoksemme tarjoavat mitä parasta ennaltaehkäisyä ja osaltaan mahdollistavat myös musiikkiterapian kehittymisen ja aseman Suomessa.

Jyväskylä tunnetaan musiikkiterapian valtakunnallisena ja kansainvälisenä osaamiskeskuksena. Eino Roiha - säätiön tehtävänä on edistää erityisesti musiikkiterapian tutkimusta ja soveltamista kuntoutuksessa, pedagogiikassa ja musiikkialan ammattien käytäntöjen kehittämisessä. Säätiö toimii Jyväskylässä Suomalaisella musiikkikampuksella.

Musiikkiterapia on kuntoutusmuoto jossa käytetään musiikin eri elementtejä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapeuteilta vaaditaan sekä kliinistä että musiikillista osaamista. Terapiaa toteutetaan joko ryhmässä tai yksilöterapiana ja se on kela-korvauksen piirissä. Musiikkiterapian sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. Uudempia käyttöalueita ovat myös neurologiset ongelmat, kommunikaatiohäiriöt sekä päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun tai peliriippuvuuteen liittyvät ongelmat. Musiikkiterapian keinoin on saavutettu hyviä hoitotuloksia.

On tärkeää että musiikkiterapeuttien nimike tunnustetaan. Näin yksityisten musiikkiterapeuttien verotuksellinen asema ja toimintamahdollisuudet selkiytetään. Pientä edistystä asian eteenpäinviemiseksi on tapahtunut ja sitä on syytä jatkaa.

Pauliina Holm
Eino Roiha säätiön hallituksen jäsen
eduskuntavaaliehdokas (kok), Jyväskylä