sunnuntai 4. tammikuuta 2015

Miksei kulttuuri kelpaa hyvinvoinnin mittariksi?Kulttuurilla tiedetään olevan hyvinvointiimme suuri vaikutus. Viime vuosina kuntien kulttuuritoimintaa ja sen merkitystä on välillä kyseenalaistettu jopa valtuustosaleissa yksittäisten valtuutettujen toimesta.

Kulttuuri, laajasti ajateltuna, pitää sisällään paljon toimintoja kaiken ikäisille
Siihen kuuluu niin tavoitteellinen taiteen perusopetus (mm tanssi, musiikki, kuvataide, käsityö, arkkitehtuuri, sirkus), kirjastot, museot, teatterit, orkesterit, erilaiset harrastusryhmät, kulttuurinen nuorisotyö, monikulttuurinen toiminta, kulttuurinen ympäristö jne. 

Kulttuuritoimintaa rahoitetaan valtionosuuksin, verotuloista, asiakkailta että mm veikkausvoittovaroista. Kulttuurin avulla tiedämme keitä me olemme, mistä tulemme ja miten uudistumme. Kulttuurin kautta kasvamme suvaitsevaisiksi ja kansainvälisiksi kansalaisiksi. Se on hyvä ilmaisukanava tunteillemme, auttaa erilaisissa elämäntilanteissa mm toipumisessa tai dementian hoidossa. Se rikkoo rajoja ja ylittää hallintokuntia ja sen tulisi olla kaikkien asukkaiden saavutettavissa (koulut, vanhus-ja vammaispalvelut, nuorisotoiminta, lapsiperheet, maahanmuuttajat…)

Kuntaliiton ja Cuporen tutkimuksen (kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III) mukaan kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannusten osuus kunnan toiminnasta oli 2-5 prosenttia saatujen verotulojen ja valtionosuuksien kokonaissummasta. Tutkimuksen mukaan 2010 ja 2013 välisenä aikana useimmissa kaupungeissa kulttuurin osuus on jonkin verran pienentynyt. Säästöjä on toki tehty muihinkin toimintoihin ja palveluverkkoihin. Toiminnan laatua ja tehokkuutta, kulujen kohdentumista (mm seinät ja tehokas neliöiden käyttö vs palvelu) on tarkasteltava edelleenkin myös kulttuuritoiminnoissa.

Mutta…

Soteuudistuksessa on unohdettu kulttuurin hyvinvointivaikutus tyystin. Kulttuuritoiminnan tulisi olla yksi kuntien hyvinvoinnin mittari liikunnan rinnalla. Jollei näin ole, panostus kulttuuriin ja sen merkitykseen on aina vaakalaudalla.

Mielestäni Sotemuutos on saatava toteutumaan taloudellisesti ja laadukkaasti, eikä kulttuurin merkitystä hyvinvoinnissa saa unohtaa!

Mitä mieltä Sinä olet?
Mitä kulttuuripalveluita sinä ja perheesi käytätte? Onko kulttuuri sinulle tärkeää? Mitä vaikutuksia sillä on hyvinvointiin? Tulisiko kulttuuria tukea, tai miksi sitä ei tulisi tukea?
osallistu keskusteluun twitterissä #pauliinaholm #miksikulttuuria, voit myös laittaa minulle sähköpostia pauliina@pauliinaholm.fi