torstai 19. maaliskuuta 2015

Katse riittävän kauas
Turvallisuus on ajankohtainen ja tärkeä aihe meille kaikille suomalaisille. Sain hiljattain vierailla Naton päämajassa Brysselissä MEP Henna Virkkusen vieraana. Samoin on ollut tilaisuus kuulla kahteen otteeseen puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergin katsausta Suomen puolustusvoimien tulevaisuudesta. Tarvitsemme yhteistyötä ja uskottavaa puolustusta.
Kyberturvallisuus on keskeinen kehittämisen alue Jyväskylässä, maakunnassamme ja koko Suomessa. Turvallisuus liittyy myös meidän jokaisen arkeen, kotiin, kouluun ja työelämään. Turvallisuuden tunnetta lisää tietoisuus tukiverkostosta ja avunsaannin mahdollisuudesta erityisesti erilaisissa elämäntilanteen muutoksissa.

Koulutusta, osaamista ja uudistuvaa työtä maakuntaan
Suomi on kansainvälisesti kiinnostava ja tunnettu maa koulutuksellaan ja osaamisellaan. Miksi ihmeessä emme haluaisi myös uusia tuloja ja työtä keskisuomalaisille ja suomalaisille? Ollaan aidosti kansainvälisiä ja kaupataan osaamistamme myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Tämän mahdollistamiseksi meidän on tarkasteltava lainsäädäntöämme ja purettava esteitä osaamisen vienniltä

Tarvitsemme yhteistyötä, rakenteiden uudistamista terveen talouden, koulutuksen laadun ja järjestäjäverkon sekä ikäluokkien koon näkökulmista. Oppisopimus ja koulutussopimusmalli ovat mahdollisuus työelämän uudistumiseen ja moniosaajien tarpeeseen. Uusia pedagogisia toimintatapoja ja syvempää työelämän ja koulutuksen yhteistyötä tarvitaan
Tulevaisuuden työt ja ammatit sijoittunevat enenevissä määrin bio-, metsä-, digi-, ja cleantech-osaamiseen, uusiutuvan energian ja innovaatioiden pariin sekä perinteisten ammattien rajapinnoille. Luovat alat muodostavat jo noin 5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Luovat alat tarjoavat työtä noin 100 000:lle suomalaiselle. EUssa luovat alat ovat jo kolmanneksi suurin työllistäjä.

Kulttuurista hyvinvointia kaikenikäisille

Kulttuuri ja luovat alat tarjoavat työtä. Kulttuurin avulla tiedämme keitä me olemme, mistä tulemme ja miten uudistumme. Kulttuurin kautta kasvamme suvaitsevaisiksi ja kansainvälisiksi kansalaisiksi. Se on hyvä ilmaisukanava tunteillemme, auttaa erilaisissa elämäntilanteissa mm toipumisessa tai dementian hoidossa. Pahoinvoinnin korjaamisesta olisikin päästävä hyvinvoinnin vahvistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Kulttuuri rikkoo rajoja ja ylittää hallintokuntia. Sen tulisi olla kaikkien asukkaiden saavutettavissa kohtuuhinnoin jotta mm. lapsiperheillä olisi mahdollisuus harrastuksiin.


Lapsiperheille (ja äideille!) vaihtoehtoja
Jotta lapsiperheemme, ja erityisesti äidit, voisivat hyvin, on meillä oltava mahdollisuus valintoihin perheen lähtökohdista. Tämä tarkoittaa niin päivähoitoa, koulua, harrastuksia kuin äitien mahdollisuutta työn tekoon. Tiedämme, että alavalinta heijastuu osaltaan miesten ja naisten palkkaeroihin. Palkkaeroon ja urakehityksen esteiden poistamiseen vaikuttaa hoivavastuun ja vanhemmuuden kustannusten jakaminen sekä perheen ja työn yhteensovittamisen mahdollisuudet. Työtä tasa-arvoisemman maan puolesta on syytä jatkaa.

Suomi on hyvä maa
Tänä päivänä Suomi tunnetaan maailman toiseksi tasa-arvoisimpana maana Maailman talousfoorumi WEFin mukaan. Timo Aron v.2013 julkaistun raportin mukaan alueiden menestyminen, elinvoima ja houkuttelevuus perustuvat mm. työpaikkakehitykseen, koulutustarjontaan, sijaintiin, yhteyksiin, imagoon ja tulevaisuuden potentiaaliin.  Menestymme kun katsomme  riittävän kauas ratkaisuissamme (kannustava verotus, koulutuspolitiikka, soteuudistus, energia…) ja pidämme taloudestamme huolta!

Pauliina Holm
koulutuspäällikkö, FM, äiti
Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsen
Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen ja maakuntahallituksen varajäsen
eduskuntavaaliehdokas (kok.)
kirjoitus julkaistu Keski-Suomen Kokoomusnaisten blogissa 3.3.2015