keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

Sittenkin koulutusvaalit?

 (Kirjoitus julkaistu 8.4.2015 http://www.kokoomusnaiset.fi/blogi -sivuilla)

Kokoomus julkaisi juuri ”Parempi koulu”- raportin. Kiitos. Se on laadittu eduskuntaryhmän ja ministereiden kierrokselta eri puolelta Suomea. Mukana on ollut koulutusasiantuntijoiden ja alustajien lisäksi myös paikallisia päättäjiä ja ehdokkaita. Jyväskylässä keskustelimme varhaiskasvatuksesta.
 
On ilahduttavaa ja kokoomuslaisittain itsestään selvääkin että sivistys, koulutus ja osaaminen nostetaan keskiöön. Raportti tuo uskoa osaamisemme ja siihen että ”oppiminen on koko elämän kestävä prosessi”. Se tarkoittanee, että meidän päättäjienkin pitää oppia, katsoa peiliin ja ennen kaikkea riittävän pitkälle tulevaisuuteen päätöksissämme. Poukkoilu ei auta koulutuksenjärjestäjiä, opettajia eikä varsinkaan uravalintaa tekevää nuorta. Pitää uskaltaa olla myös rohkea vaikkapa korkeakoulujen profiloinnissa, kansainvälistymisessä ja koulutusosaamisemme myynnissä.

Parempi koulu- raportissa on hyviä asioita varhaiskasvatuksen, peruskoulun, lukion ja ammattikoulun sekä ammattikorkeakoulun ja yliopistojen rooleista ja työelämäyhteyksistä. Mitään isoja uusia avauksia tai uudistuksia raportti ei sisällä. Arvoja ja suuntia ja kentän moninaista ääntä on mukana. Selkeitä tavoitteitakin on listattu. Mikä on hyvä. Uusia ehdotuksia ja raporttia tukeviakin näkökulmia saataneen mm Sitran uusi koulutus- työryhmältä jonka työskentelyä voi seurata sosiaalisessa mediassa ja erilaisin kokeiluin.

Liikunnan rooli on nostettu raportissa oppimisen, työkyvyn ylläpitämisen ja sairauksien ehkäisemisen kannalta näkyväksi. Niin pitääkin. Myös kulttuuri tulee muistaa. Esimerkiksi musiikin harrastamisen hyvinvointia ja oppimista tukeva vaikutus. Pidän hyvänä, että raportissa on nostettu nyt selkeästi esiin myös koulutusvienti, joka voi olla edelleen Suomelle iso mahdollisuus.
 
Suomalainen hyvä koulutus ei ole itsestäänselvyys jos ajattelemme siitä niin. Se vaatii kehittämistä, panostusta ja arvostusta. Oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut, päivitetty osaaminen ja valinnanmahdollisuudet nousevat keskiöön. Tarvitaan myös ratkaisuja koulutuksenjärjestäjäverkosta. Kaikille kohdentuvan juustohöylän kun on oltava viimeinen vaihtoehto.

Käydään sittenkin koulutusvaalit.

Pauliina Holm
koulutuspäällikkö, FM
www.pauliinaholm.fi
Kirjoittaja on Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Keski-Suomen vaalipiirissä.