keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Syy olla ehdokkaana?


Minulta on kysytty monesti miksi olen mukana kunnallisvaaleissa tai miksi alunperin lähdin aikanaan mukaan. Eikö ajankäyttö ja taloustilanne hirvitä? Eikö ole raskasta saada vaan jatkuvaa kritiikkiä? Enkö haluaisi mieluummin käyttää aikaa omaan harrastamiseen tai muuhun?
Syitä ehdokkuuteen kysyttiin myös mm. Ylen vaalikoneessa johon jokin aika sitten vastasin. Ja edellisiin kysymyksiin on vastaukseni KYLLÄ, MUTTA…
…Kulttuuri-, liikunta ja nuorisolautakunnan puheenjohtajana toimiessa olen viimeistään vakuuttunut siitä miten lasten ja nuorten osallistumismahdollisuudet sekä jokaisen omaan hyvinvointiin vaikuttamismahdollisuudet ovat tärkeitä.
Miten esim. liikuntapaikka, kirjaston toiminnot, harrastusmaksut, nuorisotila, teatteriesitys, etsivä nuorisotyö, järjestöjen toiminta tai uimahallin remontti vaikuttaa kuntalaistemme arkeen. Mikä merkitys on kulttuurilla ja liikunnalla sairaudesta toipumisessa, lapsen itsetunnon ja ilmaisun kehittymisessä tai työkyvyn ylläpitämisessä. Mikä ilo lapsen kasvoilta välittyy hänen esiintyessään ryhmän mukana. Ja mikä tunne siitä välittyy vaikkapa ikääntyvistä koostuvalle yleisölle. Mitä tuo kohtaaminen ja vuorovaikutus tuo kaikille. Miten liikunta yhdistää perheitä ja auttaa osaltaan jaksamaan.


Voisiko ennakoivilla ja hyvinvointia tukevilla palveluilla saavuttaa säästöä pahoinvointia korjaavien menojemme kasvussa? Tämä kysymys on yhä tärkeämpi tulevaisuudessa työllisyyden ja taloudenkin näkökulmista.


Koen, että asioihin voi vaikuttaa osallistumalla. Minulle on tärkeää, että jokainen kuntalainen voi vaikuttaa läheisen ja omaan hyvinvointiin, ottaa aikuisen vastuun ja saada vanhemmuuteen tukea. Ja meillä on valinnan mahdollisuuksia ja palveluverkkomme ja toteutustapamme tukevat tätä tavoitetta. Oli sitten kyse lastenhoidosta, vanhusten hyvästä ikääntymisestä ja tarpeellisista tukipalveluista tai harrastusmahdollisuuksista. Kyse on myös välittämisestä.

Tulevalla valtuustokaudella tarvitaan yhteistyötä ja ratkaisukeskeisyyttä enemmän yli toimialarajojen, myös yli puoluerajojen. Sitä tarvitaan yhä enemmän, jotta voimme uudistaa palvelurakenteita ja varmistaa laadukkaat palvelut taloustilanteen ja muuttuvan ikärakenteen haastaessa meitä. Yhteistyötä kuntalaisten, yrittäjien, järjestöjen, oppilaitosten ja eri palvelualueiden viranhaltijoiden kanssa asuinalueittemme hyväksi.

Haluaisin olla mukana yhteistyössä rakentamassa Jyväskylää eteenpäin hyvinvoinnin painotuksin. Olen oppinut ja saanut tutustua paremmin niin toimijoihimme, työntekijöihin, nuoriin, viranhaltijoihin, eri järjestöjen aktiiveihin ja tietenkin päättäjiin eri puolueista. Kiitos jo saamastani tuesta ja palautteesta, joka kannusti lähtemään ehdolle uudestaan.

Ei kommentteja: