sunnuntai 26. helmikuuta 2012

yhteistyötä yli rajojen - puhe suomalais-venäläisen taideleirin osallistujille

(Puhe kesällä 2011 suomalais-venäläisen taideleirin osallistujille, tulkkaus venäjäksi)

Tervetuloa Jyväskylään, suomalais-venäläisen Kimara-taideleirin osallistujat
erityisesti halun toivottaa tervetulleeksi jaroslavlilaiset ystävämme, te nuoret ja leirin ohjaajat.

Jyväskylä on nuorekas kaupunki, tyypillisin jyväskyläläinen on 23-vuotias. Meillä on paljon opiskelijoita Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston ansiosta. Osin senkin vuoksi meillä on aktiivista ja uusiutuvaa kulttuuria, erilaisia tapahtumia kaupungin kulttuuripalveluiden ja taidelaitosten, kaupunginteatteri, Jyväskylä sinfonia, museot, taiteen perusopetuksen toimijat lisäksi.

Jyväskylässä on aktiivista kulttuuritoimintaa. Se näkyy ja kuuluu tapahtumina.
Kaupungin kulttuuripalvelut luo edellytyksiä taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle järjestämällä kulttuuritarjontaa ja -tapahtumia sekä tukemalla kulttuuritoimintaa, kolmannen sektorin toimijoita, yhdistyksiä ja tapahtumia. Se vastaa seudullisesta lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitan toiminnasta, johonka tämäkin kansainvälinen ja monitaiteinen yhteistyö kuuluu.
Kulttuuriaitta tuo taiteen ja kulttuurin iloa lasten ja nuorten arkeen. Kulttuuriaitta on osa valtakunnallista lastenkulttuurikeskusten verkostoa. Taikalampun tavoitteena on lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden tukeminen ja taidekasvatuksen saavutettavuuden parantaminen.

Kulttuuriaitta mahdollistaa taiteilijavierailut ja taidetyöpajat kouluissa ja päivähoidossa sekä madaltaa opettajien ja päivähoitohenkilökunnan kynnystä tarttua taiteen keinojen käyttämiseen omassa työssä.
Työpajat toimivat ”taiteilija taloon” -periaatteella, jolloin taiteilija ohjaa työpajoja koulussa ja päivähoidossa, siis siellä missä lapsetkin ovat! Työpajoja ja koulutuksia järjestetään myös taidelaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden tiloissa ympäri Kulttuuriaitan toimialuetta.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opiskelun voi yleensä aloittaa 3-4-vuotiaana. Jyväskylässä taiteen perusopetusta on tällä hetkellä saatavana seitsemällä eri taiteen alalla: arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, sanataiteessa, tanssitaiteessa ja teatteritaiteessa.

Nuoret on otettu kaupungissamme mukaan aktiivisina toimijoina, osallistujina. Heille on suunnattu erikseen myös muuta toimintaa, harrastusmahdollisuuksia kuten liikuntaa, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Yhteistyötä Jaroslavlin ja Jyväskylän välillä on tehty aiemminkin kulttuurin ja kuvataiteen puolella. Nyt teidän yhteistyönne tuloksia saadaan ihailla yönäyttelyssä viikonloppuna. Myös kuvataidekoululla ja Jaroslavlin aukiolla järjestettävät taidetyöpajat koskettavat meitä laajempaa osallistujajoukkoa. Onnistuimme tilaamaan kesäkuulle harvinaisemman lämpöisen ja aurinkoisen sään. Maisema, luonto, kaupunki ja kaupunkilaiset näyttäytyvät kesäisissä tunnelmissa.

Toivotan Jyväskylän kaupungin puolesta, kulttuuri,-liikunta,- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa teille onnistunutta yhteistyötä ja elämyksiä kulttuurin parissa.

Ei kommentteja: