keskiviikko 8. lokakuuta 2008

maahanmuuttoa asteikolla yhdestä kymppiin

"Koronan peluu onnistuu ihan hyvin vaikka kiinalaisen kanssa" sanoi kuopuksemme 4-vee viikko takaperin aamiaispöydässä. Ja muisteli vuosi sitten tapaamista uuden sukulaispoikamme kanssa ja leikkejä ilman yhteistä kieltä. Leikin ja laulun kieli on usein helposti ymmärrettävää, vaikka toinen tulisi Kiinasta ja toinen Jyväskylästä.

Palasin juuri maahanmuuttaja-aiheisesta paneelikeskustelusta Jyväskylän kaupunginkirjastosta. Keskustelu oli vilkasta ja antoisaa.

Tässä muutamia paneelissa esiintuomiani asioita ja näkökulmia liittyen pakolaisten vastaanottoon, kotouttamiseen ja aikuisten koulutukseen ja työllisyyteen. Pötköön kirjoitettuna ja osin irroitettuna laajemmasta kokonaisuudesta, nämä kuitenkin sivun reunaan raapustin paneelin aikana ja niistä puhuin.

Kotouttaminen on yksilöllinen prosessi, ei kertaluontoinen tapahtuma. Edistetään erityisesti nuorten ja naisten kotouttamista.
Työ, koulutus ja kielitaito ovat kotouttamisen tärkeitä painopisteitä.
Oppisopimuskoulutus. Hallituksen linjaus ammatillisen koulutuksen aloituspaikkamäärän nostamiseksi.
Pakolaisten vastaanotto on vapaaehtoista kunnille, Jyväskylän pakolaismäärää vuodessa voi tarkastella uudelleen Uudessa Jyväskylässä. Sen on oltava suunnitelmallista ja mitoitettua tähtäimenä kotouttaminen ja työllisyys. Niiden asioiden tulee olla kunnossa.

Yhteistyötä yli sektorirajojen sekä maahanmuuttajien että kantaväestön kesken tulee mahdollistaa, tiedottamista ja neuvontapalveluja helpottaa sekä hyödyntää maahanmuuttajien osaamista kotouttamisessa. Hyviä esimerkkejä maahanmuuttajien rekrytoinnista voisi tuoda esiin jotta työnantajat ja työpaikat saavat tietoa ja ennakkoluuloja poistetaan. Myös kielitaidon vaatimuksia on syytä tarkastella työn lähtökohdista, tarvitaanko esim. kaksikielisyyttä tietyissä töissä?

Kulttuurin ja liikunnan sekä harrastustoiminnan merkitys. Monikulttuurisuuskeskukseen liittyy tila, mutta ennenkaikkea se on toimintaa ja arvoja, se voi olla työnhakuklubi, toteuttaa yhden luukun periaatetta yhdessä kolmannen sektorin, yritysten, kunnan ja järjestöjen kanssa sekä auttaa tiedottamisessa. Monikulttuurisuus on rikkaus ja luovuuden lähde, kansainvälisyys lisääntyy ja työelämässä siitä voi olla hyötyä.

Puhuimme oikeastaan aika vähän perheista, lapsista ja nuorista tai koulutuksesta ja kulttuuripalveluista ja yleensä harrastamisesta esimerkiksi liikunnasta ja niiden kautta yhteiskuntaan integroitumisesta. Ne ovat minulla lähellä sydäntä ja lautakuntatyöskentelystä myös tuttuja.

Viimeistä kysymystä odotin jännittyneenä ja se kuului yleisöstä: Asteikolla 1-10 kerro kuinka mausteista ruokaa teillä syödään kotona?


vastaus on 8

Ei kommentteja: